< 1/ >

Inschrijven tot 29 november 2018

De verkoopmanifestatie voor de 59 appartementen van 21 november jl. was zeer druk bezocht.
U was verhinderd? Inschrijven kan nog! Uw interesse kunt u geheel vrijblijvend kenbaar maken door het inschrijfformulier te downloaden en in te vullen. Mocht u de brochure willen doorbladeren dan kan dat via deze link.

Het ingevulde formulier kan uiterlijk donderdag 29 november 2018 vóór 12.00 uur ingeleverd worden bij de makelaars.

Start Verkoop 21 november 2018

Start verkoop van een nieuw deelgebied in de Bongerd. Op woensdag 21 november a.s. van 16:30 tot 19:30 zal de verkoop starten van stempel 6, in de Bongerdschool (IKC Noordrijk), Braeburnstraat 1 (Zie voor alle gegevens http://www.ikcnoordrijk.nl/). Op deze dag worden de nieuwste plannen gepresenteerd en kunt u zich direct inschrijven. Als u niet kunt wachten of het is voor u niet mogelijk om op deze dag aanwezig te zijn, dan kunt u zich uiteraard ook direct via deze site inschrijven.